#
1

Windows
10 Professional

Gratuït UPC Microsoft S.O  
2

Scribus
1.4.7

Gratuït Scribus Ofimàtica
3

Inkscape
0.91

Gratuït Inkscape Ofimàtica
4

Autocad
2020

Gratuït UPC Autodesk CAD
5

AutoCad Architecture
2020

Gratuït UPC Autodesk CAD
6

Revit
2020

Gratuït UPC Autodesk BIM
7

Design Review
2013

Gratuït UPC Autodesk CAD
8

Autocad VBA Enabler
2020

Gratuït Autodesk CAD  
9

Impression
3

Gratuït Autodesk CAD
10

MeshMixer
3.0

Gratuït Autodesk Modelatge
11

3DStudio Max
2019

Gratuït UPC Autodesk Modelatge
12

Robot
2020

Gratuït UPC Autodesk Càlcul estructural  
13

Draft Sight
2018 sp2

Gratuït Dassault Systèmes CAD
14

MicroStation
Connect Edition

Gratuït ETSAB Bentley Systems CAD  
15

Rhinoceros
6

R. McNeel Modelatge
16

Grasshopper for Rhino
0.9.0076

Gratuït R. McNeel Modelatge
17

Blender
2.80

Gratuït Blender Foundation Modelatge
18

SketchUp
2019

Trimble Navigation Modelatge
19

Sketchup Layout
2019

Trimble Navigation Modelatge
20

Sketchup Style Builder
2019

Trimble Navigation Modelatge
21

V-Ray for Sketchup
4.00.02

Chaos Group Render  
22

LuxRender
1.6

Gratuït LuxRender Render  
23

Artlantis Studio
7

Gratuït UPC Abvent Render
24

Plugin ATL exporter for Sketchup
7

Gratuït Abvent Render  
25

IrfanView
4

Gratuït IrfanView Edició d'imatges
26

GIMP
2.8.22

Gratuït GNOME Foundation Edició d'imatges
27

Raw Therapee
4.0

Gratuït Raw Therapee DT Edició d'imatges
28

Hugin
2013.0.0

Gratuït Hugin Edició d'imatges
29

Pepakura Designer
3.1

Gratuït Tamasoft Modelatge
30

Pepakura Designer Pro
3.1

- Tamasoft Modelatge
31

KRPano
1.18

- krpano.com Modelatge  
32

Cype
2019.h

- Cype Ing. Càlcul estructural  
33

WinEVA
8

UPC-CA1 Càlcul estructural
34

EHE
3.1

- IECA Càlcul estructural    
35

Geogebra
5.0

Gratuït GeoGebra Matemàtiques
36

Maple
2018

Maple Matemàtiques
37

Google Earth
7.3.1

Gratuït Google Inc. SIG  
38

QGIS
3.4.3

Gratuït QGIS SIG  
39

ArcGIS ArcCatalog
10.6

ESRI SIG
40

ArcGIS ArcGlobe
10.6

ESRI SIG
41

ArcGIS ArcMap
10.6

ESRI SIG
42

ArcGIS ArcReader
10.6

ESRI SIG
43

ArcGIS ArcScene
10.6

ESRI SIG
44

Dialux Evo
8.1

Gratuït DIAL Il·luminació
45

MapInfo
5.5

- MapInfo C. SIG  
46

MiraMon (Lector)
6.2

Gratuït UAB SIG
47

Archisun
3.0

- UPC Simulació energètica  
48

Heliodon
2

- Benoit Beckers i Luc Masset Il·luminació  
49

Netlogo
4.0

Gratuït Netlogo Simulació agents
50

Envi
4.2

- ITT SIG  
51

Lider
1.0

Gratuït CTE Simulació energètica
52

Calener-VYP
1.0

Gratuït CTE Simulació energètica  
53

Adobe Acrobat pro
DC

- Adobe Ofimàtica  
54

CD Burner XP
4.5.1

Gratuït Canneverbe Driver dispositius
55

Edge
44

Gratuït Microsoft Navegador web  
56

DirectX
11

Gratuït Microsoft S.O  
57

DNIe driver
11.1.0

Gratuït DNIe Driver dispositius  
58

Gemalto Classic Client
6.3.4

Gratuït Gemalto Driver dispositius  
59

Quick Time
7.7.4

Gratuït Apple Reproductor vídeo  
60

VideoPad
5.0.5

Gratuït NCH Software Edició vídeo  
61

Epson Scan
1.2

Gratuït Epson Driver dispositius
62

Lumion
8

- Lumion Render    
63

TeamViewer
13

Gratuït TeamViewer Ofimàtica  
64

Twin Motion
2018

Gratuït Abvent Render