Taules d'equivalencia entre plans

Grau en Arquitectura (Pla 2010) Grau en Estudis d'Arquitectura (Pla 2014)
Curs Assignatura Crèdits Assignatura ECTS Curs
1 Dibuix I 6 Dibuix I 6 1
Dibuix II 6 Dibuix II 6
Matemàtiques I 6 Matemàtiques I 6
Matemàtiques II 6 Matemàtiques II 6
Física I 6 Física I 6
Física II 6 Física II 6
Bases per al projecte I 6 Bases per al projecte I 6
Bases per al projecte II 6 Bases per al projecte II 6
Bases per a la teoria 6 Bases per a la teoria 6
Bases per a la tècnica 6 Bases per a la tècnica 6

2 Projectes I 7.5 Projectes I 7.5 2
Projectes II 7.5 Projectes II 7.5
Urbanística I 5 Urbanística I 5
Urbanística II 5 Urbanística II 5
Història I 6 Història I 6
Construcció I 6 Construcció I 6
Condicionaments i serveis I 6 Condicionaments i serveis I 6
Estructures I 7 Estructures I 7
Representació Arquitectònica I 5 Representació Arquitectònica I 5
Representació Arquitectònica II 5 Representació Arquitectònica II 5

3 Projectes III 7.5 Projectes III 7.5 3
Projectes IV 7.5 Projectes IV 7.5
Urbanística III 5 Urbanística III 5
Urbanística IV 5 Urbanística IV 5
Història II 7 Història II 7
Construcció II 6 Construcció II 6
Condicionaments i serveis II 6 Condicionaments i serveis II 6
Estructures II 6 Estructures II 6
Representació Arquitectònica III 5 Representació Arquitectònica III 5

4 Projectes V 7.5 Projectes V 7.5 4
Projectes VI 7.5 Projectes VI 7,5
Urbanística V 5 Urbanística V 5
Urbanística VI 5 Urbanística VI 5
Teoria I 6 Teoria I 6
Construcció III 7 Construcció III 7
Condicionaments i serveis III 6 Condicionaments i serveis III 6
Estructures III 6 Estructures III 6
Representació Arquitectònica IV 5 Representació Arquitectònica IV 5

5 Taller Temàtic I 7.5 Taller Temàtic I 7,5 5
Taller Temàtic II 7.5 Taller Temàtic II 7,5
Teoria II 5 Teoria II 5
Construcció IV 7.5 Construcció IV 7.5
Estructures IV 5 Estructures IV 5
Arquitectura Legal i Gestió 7.5 Arquitectura Legal i Gestió 7.5