Voltas Aguilar, Jordi

Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

voltas@ege.upc.edu - 937398944

TR1 (Terrassa)

1

1275 - MBDESIGN

210631 - Geometría Avanzada en el Diseño [ EDI1]

2

1275 - MBDESIGN

210618 - Trabajo de Fin de Máster [ EDI]