Marques Calvo, Jose Joaquin

Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

jmarques@ege.upc.edu - 937398259

TR1 (Terrassa)

2

1275 - MBDESIGN

210618 - Trabajo de Fin de Máster [ EDI]