Ventura Casellas, Heura

Departament de Ciència i Enginyeria de Materials

heura.ventura@upc.edu - 937398182

TR4 (Terrassa)

2

1275 - MBDESIGN

210634 - Practical Application of Materials  -   EDI2  -  Cat.