Departament de Teoria i Història de l´Arquitectura i Tècniques de Comunicació -