: Amb data de lectura
: https://meet.google.com/bjz-prsv-dcm
:
Trascender, como voluntad de proyecto, significa revelar el potencial escondido, pero a la vez, ir más allá de los propios límites. El trabajo se replantea la relación de Barcelona con su entorno geográfico, su respuesta frente al cambio climático, y las posibilidades de actuación para hacer de esta una ciudad más resiliente, con capacidad de dar cobijo y refugio frente al cambio climático, y frente a un futuro cada vez más exigente. La que fue simplemente la probabilidad evitable de un calentamiento global, que podía sonar lejano, es hoy una evidencia inevitable, a la que cada propuesta de la ciudad tiene que dar respuesta. Hay que imaginar no solo cuál futuro es al que queremos avanzar, sino como y de que manera tenemos que llegar a él. Hoy empezamos a imaginar un porvenir alternativo para los lugares en que habitamos, una ciudad para los ciudadanos y no a servicio del automóvil, como encontramos ya en algunas propuestas de las principales ciudades europeas, y también de Barcelona, que ha incorporado a su hoja de ruta, recientemente, el “Compromís Barcelona 2030”. Para estudiar el potencial de transformación que estos cambios han de traer a una ciudad como Barcelona, el trabajo toma como caso de estudio Gran Vía, cuyo potencial escondido permite pensar en una nueva Gran Vía Verde que a través suyo, sea capaz de conectar Barcelona con el Llobregat y el Besòs, siendo a la vez un espacio público y refugio climático. Si ya estamos imaginando mejores ciudades, y nuevos modelos urbanos y de movilidad alternativos, hay que imaginar también el nuevo papel que los espacios públicos han de ofrecer a la ciudad, y en este caso, retejer las relaciones con la misma, trascendiendo, como hemos visto, en todo el potencial que encierra su significado.

: Amb data de lectura
: https://meet.google.com/bjz-prsv-dcm
:
La història de Barcelona sempre ha estat lligada a la mar. La relació de la ciutat amb el mar ha estat en constant canvi durant la seva història, passant d'un paisatge dominat per aiguamolls i llacunes a una zona marginal predominada per instal·lacions industrials i barraques durant el segle XIX, fins a l'actualitat, en el qual el front marítim és l'espai obert més gran de la ciutat de Barcelona. Els efectes de l'canvi climàtic posen en incertesa el futur d'el front marítim de Barcelona. L'augment de les temperatures, l'augment de el nivell mitjà de la mar i la constant erosió de les platges ens fa reflexionar sobre el futur de l'front marítim. En aquest treball s'analitzen els principals efectes de l'canvi climàtic sobre el litoral de Barcelona. Per posteriorment enfocar-se en la cèl·lula litoral de la Barceloneta, analitzant la dinàmica de l'transport de sediments i les estructures de protecció que existeixen en l'actualitat per protegir les platges, per identificar el potencial de transformació enfocat en infraestructures híbrides per pal·liar els efectes de l'canvi climàtic i transformar el passeig marítim de la Barceloneta en un futur refugi climàtic.

: Amb data de lectura
: https://meet.google.com/bjz-prsv-dcm
:
El projecte neix de l’intent d’aportar el meu gra de sorra a un territori que m’estimo i que he vist patir, on he passat la gran majoria d’estones felices de la meva infància i on vull que les següents generacions puguin seguir gaudint-ne i aprenent-ne com jo ho he fet. El projecte se situa a la capçalera del riu Francolí, arran de les grans destrosses ocasionades per la riuada del 22 d’octubre del 2019. La força d’aquesta gran avinguda d’aigua va superar límits no imaginats arribant a nivells rècords. Van haver de lamentar-se vides humanes, i els municipis de Vimbodí, l’Espluga i Montblanc van veure com el riu s’emportava el bosc de ribera en galeria i les infraestructures urbanes com ponts, edificis i carreteres Francolí avall.

: Amb data de lectura
: https://meet.google.com/otf-bjvt-qji
:
El següent projecte final de màster es basa la transformació del marge esquerre del riu Tordera al seu pas pel polígon industrial de Massanes, a la comarca de La Selva. Es tracta d’una zona industrial al costat del municipi d’Hostalric amb una alta recurrència a la inundació en períodes de 10 anys. En base a un anàlisi intencionat sobre la inundabilitat del territori, l’àmbit escollit per desenvolupar el projecte serveix com a exemple de transformació de tots aquells espais inundables on s’ha situat la indústria al llarg de les dècades, el qual s’està convertint en un problema recurrent a cada episodi intens de precipitacions. L’estratègia principall passa per intercambiar l’ús del sòl d’algunes parcel·les concretes a través del planejament urbanístic. D’aquesta manera aconseguim ordenar i connectar el sistema d’espais verds que permeten actuar en xarxa com a grans embornals en cas d’avingudes. La intervenció es centra la transformació de l’espai públic com a espai drenant i conductor d’escorrenties cap al curs principal del riu. Mitjançant un moviment de terres compensat i estratègic, es transforma l’espai verd en un parc linial que intercepta les principals escorrenties en cas d’inundació i les retorna a la Tordera. La vegetació proposada replica la disposició en quadrícula de les típiques plantacions de pollancres de la zona, intentant crear una gran pollancreda al llarg de tot el parc que combina els arbres de l’espècie Populus amb altres espécies de ribera. D’altra banda, en l’ambit privat inundable, es proposa una divisió de l’actual parcel·lació industrial amb la intenció de transformar el polígon en una nova indústria 5.0, molt més lligada al territori on s’ubica i aplicant les lògiques naturals necessàries per afrontar els efectes del canvi climàtic.

: Amb data de lectura
: https://meet.google.com/otf-bjvt-qji
:
Where water goes: Desert Drainage Systems as Refuge Landscapes; Designing Wadi Al Rettami. The project lies in Wadi Al Rettami’s which is recognized as a possible refuge landscape, essentially providing water, food, shelter, recreation, flood passageway and microclimate asylums- integrated into Al Azraq town.