divendres 23 d'abril de 2021
:      :      :     
             8:00            9:00            10:00            11:00            12:00            13:00            14:00           
A-11   GEA–Urbanística II [2SM1] GEA–Construcció I [2SM1]      
A-12   GEA–Urbanística II [2SM1] GEA–Construcció I [2SM1]      
A-13   GEA–Urbanística II [2SM1] GEA–Construcció I [2SM1]      
A-14   GEA–Urbanística II [2SM1] GEA–Construcció I [2SM1]      
A-21   GEA–Urbanística II [2SM2] GEA–Construcció I [2SM1]      
A-22   GEA–Urbanística II [2SM2] GEA–Co... [2SM3] GEA–Condicionament i Se... [2SM3]      
A-23   GEA–Urbanística II [2SM2] GEA–Co... [2SM3] GEA–Condicionament i Se... [2SM3]      
A-24   GEA–Urbanística II [2SM2] GEA–Co... [2SM3] GEA–Condicionament i Se... [2SM3]      
A-31           GEA–Co... [2SM2] GEA–Condicionament i Se... [2SM2]      
A-32   GEA–Urbanística II [2SMA] GEA–Co... [2SM2] GEA–Condicionament i Se... [2SM2]      
A-33   GEA–Urbanística II [2SMA] GEA–Co... [2SM2] GEA–Condicionament i Se... [2SM2]      
A-34   GEA–Urbanística II [2SMA] GEA–Co... [2SM2] GEA–Condicionament i Se... [2SM2]      
A-35   GEA–Urbanística II [2SMA] GEA–Co... [2SM2] GEA–Condicionament i Se... [2SM2]      
A-36           GEA–Co... [2SM2] GEA–Condicionament i Se... [2SM2]      
A-41               GEA–Urbanística IV [2SM1]      
A-42               GEA–Urbanística IV [2SM1]      
A-43   La Casa dels Meus Somnis. un Estudi Sobre Habitatge Co... GEA–Urbanística IV [2SM1]      
A-44   Ciutats en la Història     GEA–Urbanística IV [2SM1]      
A-51       GEA–Representació Arqui... [2SM2] GEA–Urbanística IV [2SMA]      
A-52       GEA–Representació Arqui... [2SM2] GEA–Urbanística IV [2SM2]      
A-53       GEA–Representació Arqui... [2SM2] GEA–Urbanística IV [2SM2]      
A-54       GEA–Representació Arqui... [2SM2] GEA–Urbanística IV [2SM2]      
A-55       GEA–Representació Arqui... [2SM2] GEA–Urbanística IV [2SM2]      
A-56       GEA–Representació Arqui... [2SM2] GEA–Urbanística IV [2SM2]      
A-61                            
A-62                            
A-S1                            
EA-61                            
A-S2                            
A-S3                            
A-BPFC                            
A-BPFC2                            
A-Bgraus                            
A-CI                            
  8:00   9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00