dissabte 25 de març de 2023
:      :      :     
             8:00            9:00            10:00            11:00            12:00            13:00            14:00            15:00            16:00            17:00            18:00            19:00            20:00            21:00           
A-61                                                        
A-62                                                        
EA-61                                                        
A-51                                                        
A-52                                                        
A-53                                                        
A-54                                                        
A-55                                                        
A-56                                                        
A-41                                                        
A-42                                                        
A-43                                                        
A-44                                                        
A-31                                                        
A-32                                                        
A-33                                                        
A-34                                                        
A-35                                                        
A-36                                                        
RA-301                                                        
A-21                                                        
A-22                                                        
A-23                                                        
A-24                                                        
A-11                                                        
A-12                                                        
A-13                                                        
A-14                                                        
A-BBeta                                                        
A-Bgraus                                                        
A-BPFC1                                                        
A-BPFC2                                                        
RA-B01                                                        
A-S1                                                        
A-S2                                                        
A-S3                                                        
C-B1                                                        
C-B2                                                        
C-B3                                                        
C-B4                                                        
C-B5                                                        
C-B6                                                        
C-B7                                                        
C-B8                                                        
C-B9                                                        
C-B10                                                        
C-B11                                                        
C-B12                                                        
PC-BPeix                                                        
C-S1                                                        
C-S2                                                        
C-S3                                                        
C-S4                                                        
C-S5                                                        
C-S6                                                        
C-S7                                                        
C-S8                                                        
C-S9                                                        
C-S10                                                        
C-SActes                                                        
EC-SA                                                        
EC-SB                                                        
EC-Smaq                                                        
EC-SZ                                                        
LC-SAmb                                                        
  8:00   9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00   18:00   19:00   20:00   21:00  

t>