Oferta de pràctiques
Curs  2023 / 2024
Logo UPC
Convenis de cooperació educativa Universitat–Empresa
Oferta número: 315 Modalitat: Conveni Data oferta: 11-06-2024
Tipus Empresa: Despatx Localització: Barcelona, Les Corts.
Projecte: Rehabilitació i edificació. Tasques: Col.laboració en redacció de projectes d'habitatge plurifamiliar i unifamiliar des de l'avantprojecte fins el final d'obra. Delineació, memòria i amidaments. Renderització.
Durada: a convenir Horari: Matí Data Inici: immediat
Remuneració: 8 e/h Observacions: Horari de matins dilluns a dijous. Estudiants de grau en arquitectura. Es valoren coneixements de CAD, SKP, renderització, pack office.
Estudis: Curs mínim: 5è Curs Idiomes: Català
CAD: si Experiència: Si
Altres coneixements:
web ETSAB
Oficina de Cooperació Educativa
Av. Diagonal, 649-651, 08028 Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 401 6337 – cce.etsab@upc.edu