Oferta de pràctiques
Curs  2023 / 2024
Logo UPC
Convenis de cooperació educativa Universitat–Empresa
Oferta número: 278 Modalitat: Conveni Data oferta: 08-05-2024
Tipus Empresa: Altres Localització: Barcelona, El Putxet.
Projecte: Edificació, urbanística, concursos, rehabilitació. Tasques: Desenvolupament de Documentació per a Projectes (Doc Escrita Memòria i Doc Gràfica Plànols -plantes, seccions, alçats-, axonometries, detalls constructius...)
Durada: 15/09/2024 amb prórroga curs 24-25 fins al 31/12/2 Horari: Matí Data Inici: 21/05/2024
Remuneració: 8 e/h Observacions: 3 Places de Horari: 9-13h. Estudiants de Grau en Arquitectura, Màster Habilitant i MBDesign. Existeix la possibilitat de les pràctiques puguin prorrogar-se amb un nou conveni per col·laborar en Redacció de Projectes en curs.
Estudis: Curs mínim: 5è Curs Idiomes:
CAD: si Experiència:
Altres coneixements:
web ETSAB
Oficina de Cooperació Educativa
Av. Diagonal, 649-651, 08028 Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 401 6337 – cce.etsab@upc.edu