Oferta de pràctiques
Curs  2023 / 2024
Logo UPC
Convenis de cooperació educativa Universitat–Empresa
Oferta número: 238 Modalitat: Conveni Data oferta: 10-04-2024
Tipus Empresa: Empresa Localització: Barcelona, Sants.
Projecte: Edificación. Tasques: Dar soporte en el análisis de pliegos técnicos, revisiones deproyectos.
Durada: 6 mesos Horari: Matí Data Inici: 29/04/2024
Remuneració: 8 e/h Observacions: 1 plaza con horario de mañanas de 9-14h. Oferta destinada a estudiantes de Grado en Arquitectura, Máster Habilitante, MBArch y MBDesign. Capacidades de gestión y organización.
Estudis: Curs mínim: PFC Idiomes:
CAD: Experiència:
Altres coneixements:
web ETSAB
Oficina de Cooperació Educativa
Av. Diagonal, 649-651, 08028 Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 401 6337 – cce.etsab@upc.edu