Oferta de pràctiques
Curs  2023 / 2024
Logo UPC
Convenis de cooperació educativa Universitat–Empresa
Oferta número: 216 Modalitat: Conveni Data oferta: 21-03-2024
Tipus Empresa: Despatx Localització: Barcelona, Les Corts.
Projecte: Edificació, rehabilitació. Tasques: Desenvolupament de projectes d'obra nova i rehabilitació. Modelització 3D. Renders. Plànols, amidaments i detalls constructius.
Durada: 4 mesos prorrogables. Horari: Matí Data Inici: Abril-Maig
Remuneració: 8 e/h Observacions: Es demanen estudiants amb coneixements amplis d'autocad, sketchup i enscape. Que tinguin interés per la feina que desenvolupin i siguin rigurosos.
Estudis: Curs mínim: 3r Curs Idiomes: Català
CAD: si Experiència:
Altres coneixements:
web ETSAB
Oficina de Cooperació Educativa
Av. Diagonal, 649-651, 08028 Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 401 6337 – cce.etsab@upc.edu