Oferta de pràctiques
Curs  2023 / 2024
Logo UPC
Convenis de cooperació educativa Universitat–Empresa
Oferta número: 214 Modalitat: Conveni Data oferta: 20-03-2024
Tipus Empresa: Administració Pública Localització: Barcelona, Passeig de gràcia.
Projecte: Edificació, urbanística, plantejament, edificació i urbanització. Tasques: Gestió de projectes i col·laboració en redacció de planejament. Delineació. Recuperació de jardins en interior d'illes. Suport: revisió de projectes arquitectònics, fotocòpies, dibuix i gestió. Treball de camp: visites d'obra i de coneixement del territor
Durada: 900h Horari: Matí Data Inici: a convenir
Remuneració: 10 e/h Observacions: Destinat a estudiants de Grau. Imprescindible nocions bàsiques de QGis. Horari de dilluns a divendres de 9-14h.
Estudis: Curs mínim: 4t Curs Idiomes: Català
CAD: si Experiència:
Altres coneixements:
web ETSAB
Oficina de Cooperació Educativa
Av. Diagonal, 649-651, 08028 Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 401 6337 – cce.etsab@upc.edu