Oferta de pràctiques
Curs  2023 / 2024
Logo UPC
Convenis de cooperació educativa Universitat–Empresa
Oferta número: 208 Modalitat: Conveni Data oferta: 18-03-2024
Tipus Empresa: Administració Pública Localització: Barcelona, Zona Franca.
Projecte: Urbanística. Tasques: Desenvolupar avantprojectes territorials i arquitectònics, representar gràficament projectes, diagrames o infografies, realitzar estudis previs o informes de valoració i redactar textos.
Durada: any acadèmic 23-24 prorogable 24-25 Horari: Matí Data Inici: 05/2024
Remuneració: 11,25 e/h Observacions: Horari flexible de matins 4h diàries. Capacitat de disseny gràfic. de redacció i síntesi de continguts, i organitzativa. Photoshop, Illustrator, Indesign, Office C1 català, castella i anglès. Photoshop, Illustrator, Indesign, Office C1 català, castell
Estudis: Curs mínim: 3r Curs Idiomes: Català / Espanyol / Anglès
CAD: si Experiència:
Altres coneixements:
web ETSAB
Oficina de Cooperació Educativa
Av. Diagonal, 649-651, 08028 Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 401 6337 – cce.etsab@upc.edu